Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl
AAA

Puls Parkietu - rynek akcji

Archiwum Archiwum

Opracowanie z dnia - 15.04.2019

Wprowadzenie

 

Informacje dnia

WIKANA SA
Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS. WIKANA – przychody skonsolidowane narastająco w roku 2018 roku. (w nawiasie podano rezultat za odpowiedni okres porównywalny rok wcześniej) wyniosły 43,8 mln zł (wobec 68,9 mln zł), natomiast wynik netto przypadający akcjonariuszom j.d. wyniósł - 4,3 mln zł (wobec 1,1 mln zł). (ESPI)
BRASTER SA
Braster zanotował w 2018 roku 19,8 mln zł straty netto, wobec 24,9 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. W sprawozdaniu z działalności zarząd poinformował o ryzyku utraty płynności finansowej. Przychody Brastera wzrosły w 2018 roku do 0,9 mln zł. Rok wcześniej wyniosły 0,4 mln zł. Na poziomie operacyjnym spółka zanotowała w 2018 roku stratę w wysokości 18,9 mln zł, wobec 24,9 mln zł straty rok wcześniej. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były w 2018 roku ujemne i wyniosły -17,3 mln zł. Rok wcześniej ukształtowały się na poziomie -28,3 mln zł."Na obecnym etapie rozwoju spółki nie są generowane przychody na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki. W konsekwencji emitent obserwuje w swojej działalności ryzyko płynności rozumiane jako brak (w tym również przejściowy) wystarczającej ilości środków pieniężnych lub aktywów płynnych pozwalających na kontynuowanie działalności. Do czasu pełnej komercjalizacji urządzenia także na rynkach zagranicznych i osiągnięcia etapu, w którym generowane będą dodatnie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, spółka będzie uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania, w tym emisji akcji lub obligacji. Ewentualne zatem ograniczenie dostępu spółki do źródła finansowania w postaci emisji akcji lub obligacji przed pełną komercjalizacją produktu może spowodować opóźnienia lub niemożność regulowania zobowiązań zarówno handlowych, jak i finansowych oraz stanowić zagrożenie dla kontynuacji działalności spółki" - napisano w sprawozdaniu zarządu z działalności firmy w 2018 roku. Braster to producent urządzenia o takiej samej nazwie, służącego do samodzielnego badania piersi w celu wczesnego wykrywania patologii, w szczególności raka piersi. (PAP Binzes)
ERGIS SA
Ergis zakończył odbiory nowej linii do produkcji folii stretch w Oławie. W listopadzie 2017 roku Ergis informował o podpisaniu umowy zakupu elementów do uruchomienia nowej linii do produkcji folii stretch PE w Oławie. Koszt całej inwestycji spółka szacowała wtedy na 19 mln zł. Podawała, że uruchomienie linii nastąpi w pierwszym kwartale 2019 r. i pozwoli na wzrost zdolności produkcyjnych o 12 tys. ton rocznie. (PAP Biznes)
PZ CORMAY SA
Cormay miał w 2018 roku 25,0 mln zł skonsolidowanej straty netto. "Czynnikiem, który wpłynął w największym stopniu na odnotowaną stratę w roku 2018 było utworzenie odpisu na prace rozwojowe na kwotę 19,4 mln zł, w związku z przeprowadzeniem testu na utratę wartości projektów strategicznych”. (PAP Biznes)
Komentarz DM Banku BPS. Strata netto w wysokości 25 mln wobec straty 2,2 mln zł w 2017 roku oraz straty 1,5 mln zł w okresie I-III kw. 2018 r. jest rekordowa w okresie kilku ostatnich lat. Co prawda Spółka ostrzegała o utworzeniu odpisu 10 kwietnia (ESPI 7/2019) ale kurs nie zareagował istotnie.(B. Michalski)
KGHM SA
KGHM coraz bliżej niższego podatku miedziowego. Sejm uchwalił w piątek ustawę zakładającą obniżenie o 15 % podatku od wydobycia niektórych kopalin Za uchwaleniem ustawy głosowało 407 posłów, nikt nie był przeciw, a 3 posłów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Jak napisano w uzasadnieniu projektu złożonego przez grupę posłów PiS, skutkiem finansowym będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkową kwotę 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych. Ustawa miałaby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. KGHM jest jedynym płatnikiem pobieranego od kwietnia 2012 roku podatku, w latach 2012-2017 zapłacił z tego tytułu 9,5 mld zł. Źródło: Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sejm-za-ustawa-o-obnizce-o-15-proc-podatku-od-kopalin-7653340.html


Komentarz DM Banku BPS
. Rynek nie potrafi skutecznie wybić się powyżej 2400pkt., ale na razie chyba jeszcze nie zrezygnuje z prób pokonania tego poziomu. Decyzja agencji S&P utrzymująca rating Polski może dziś nieco pomagać popytowi w budowaniu wsparcia przy 2350-2360pkt. Nastroje na rynkach pozostają umiarkowanie optymistyczne. Najbliższym silnym wsparciem są średnie przy 2352-2357pkt.

Tomasz Czarnecki
Pobierz Puls Parkietu Pobierz Puls Parkietu

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]