Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl
AAA

Puls Parkietu - rynek akcji

Archiwum Archiwum

Opracowanie z dnia - 11.01.2019

Informacje dnia

KGHM SA

Główne założenia Budżetu na 2019r.- KGHM -Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej na 2019 rok (ESPI: RB nr 1/2019)
Rzeczowe nakłady inwestycyjne KGHM w '19 mają wynieść 2,516 mld zł., pozostałe nakłady inwestycyjne 1,462 mld zł. KGHM podał, że w pozostałych nakładach inwestycyjnych uwzględnił 388 mln zł na zakup certyfikatów inwestycyjnych związany z restrukturyzacją FIZAN. Źródło:Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzeczowe-naklady-inwestycyjne-KGHM-w-19-maja-wyniesc-2-516-mld-zl-7636433.html

ALCHEMIA SA
Porozumienie akcjonariuszy Alchemii chce ogłosić wezwanie na pozostałe akcje spółki. Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Impexmetal oraz spółka Eastside-Bis zawarli porozumienie w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Alchemii. Roman Karkosik wraz podmiotami zależnymi, w tym Impexmetalem, ma 65,76 % akcji i głosów na WZA Alchemii. Grażyna Karkosik 13,74%. Pozostałe akcje stanowią 20%. Impexmetal wchodzi w skład grupy Boryszew.(PAP Biznes)
COMP SA
Comp dodatkowo zabezpieczył obligacje. Technologiczna spółka ustanowiła dodatkowe zabezpieczenie papierów dłużnych w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli. Decyzja o dodaniu zabezpieczenia zapadała na środowym zgromadzeniu obligatariuszy papierów CMP0720 o wartości 27 mln zł. Nowe zabezpieczenie obejmie jednak także wartą 45 mln zł serię CMP0620, której warunki emisji zobowiązują spółkę do utrzymywania równorzędnych zabezpieczeń. Wzmocnienie zabezpieczenia obligacji jest następstwem grudniowej zgody wierzycieli na czasowe podniesienie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA. Źródło: Obligacje.pl https://obligacje.pl/pl/a/comp-dodatkowo-zabezpieczyl-obligacje
ORBIS SA
Accor podniósł cenę w wezwaniu na akcje Orbisu do 95 zł z 87 zł za sztukę. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 95 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję. (PAP Biznes)
ALIOR BANK SA
Alior Bank odpiera zarzuty o systemowym missellingu przy oferowaniu certyfikatów W Investments. Alior Bank oświadcza, że nie dopuścił się systemowego missellingu przy oferowaniu certyfikatów W Investments. Alior Bank poinformował także, że wewnętrzny audyt nie wykazał łamania prawa i przypadków rażącego naruszania wewnętrznych procedur, a postępowanie prowadzone przez KNF nadal jest w toku, składane są dodatkowe wyjaśnienia, wobec czego ferowanie wyroków jest nieuprawnione i przedwczesne. Źródło: Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Alior-Bank-odpiera-zarzuty-o-systemowym-missellingu-przy-oferowaniu-certyfikatow-W-Investments-7636410.html
JSW SA

Wielka awantura w JSW. Rada nadzorcza górniczej firmy zaczęła pracę w czwartkowe południe i odwołała dwóch wiceprezesów. Do sali weszli górnicy, domagając się anulowania dymisji. Prezes zachował stanowisko, ale odwołano dwóch zastępców. Protesty związkowców nie skłoniły rady do zmiany decyzji. Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) https://www.pb.pl/wielka-awantura-w-jsw-950216
Przewodnicząca RN JSW: skala uchybień w działaniu zarządu musiała spotkać się z reakcją. Skala uchybień, wskazanych w działaniu zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), musiała spotkać się z reakcją rady nadzorczej, gdyż niepodjęcie działań przez ten organ naraziłoby jego członków na odpowiedzialność cywilnoprawną - oświadczyła w czwartek wieczorem szefowa rady Halina Buk. Źródło: Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Przewodniczaca-RN-JSW-skala-uchybien-w-dzialaniu-zarzadu-musiala-spotkac-sie-z-reakcja-4192944.html


Komentarz DM Banku BPS
. Altus TFI wygasza działalność w swoim flagowym TFI, poprzez przenoszenie funduszy głównie do zależnego Rockbridge TFI. WAN pozostających jeszcze w Altus niededykowanych funduszy otwartych i FIZ-ów to na koniec roku zaledwie 621,9 mln zł, z czego 112,6 mln zł to fundusze w likwidacji (stosunkowo długiej, ale jednak likwidacji). Na pocieszenie pozostaje jeszcze 5,3 mld zł (wobec 14,7 mld zł na koniec 2017) w usłudze Asset Manegement. Pozostałe TFI notują również odpływ funduszy pod zarządzaniem.

Bartłomiej Michalski


Komentarz DM Banku BPS.
Kolejna szybka korekta i powrót do poprzedniego zamknięcia sugeruje, że popyt jeszcze nie zrezygnował z solidnej próby ataku na opór przy 2350pkt. Górne ograniczenie trójkąta przy 2350pkt. pozostaje oporem, ale powinno zostać przynajmniej silnie naruszone zanim rynek zrezygnuje z kontynuacji wzrostu. Najbliższym wsparciem jest wczorajsze minimum przy 2308pkt.

Tomasz Czarnecki
Pobierz Puls Parkietu Pobierz Puls Parkietu

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]