Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl
AAA

Puls Parkietu - rynek akcji

Archiwum Archiwum

Opracowanie z dnia - 12.09.2017

Informacje dnia

GUS
Inflacja za VIII’17 wyniosła +1,8% r/r oraz -0,1% m/m (za VII’17: +1,7% r/r oraz -0,2% m/m). Największy wpływ na wzrost cen r/r miał wzrost cen żywności (+4,6%) oraz paliw do transportu prywatnego (+3,5%), jednocześnie spadły ceny odzieży i obuwia (-5,7% r/r). W skali m/m najsilniejszy dodatni wpływ miały ceny paliw (+2,2%), w tym okresie ceny odzieży spadły o 2,5%.
Handel zagraniczny (ytd): nadwyżka w handlu wyniosła po VII’17 630,6 mln EUR. Eksport wyniósł 114,6 mld EUR (+8,4% r/r), import: 114,0 mld EUR (+11,1% r/r).
ENERGA
Grupa zamierza zaprzestać wykonywania umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, szacowany pozytywny wpływ na wynik w ’18: 110 mln PLN, a w pozostałym okresie: 2,1 mld PLN. Zarząd spółki ENERGA-Obrót wszczął postępowania sądowe i arbitrażowe w celu ustalenia nieistnienia stosunków prawnych między spółką a wytwórcami energii odnawialnej. Nieważność umów ma opierać się na zawarciu ich z pominięciem trybu przetargowego.
LC CORP
Główny akcjonariusz Spółki, Leszek Czarnecki, prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży całości posiadanego pakietu akcji (51,17% akcji). Sprzedaż ma się odbyć w ramach transakcji pakietowych, po cenie nie niższej niż 2,05 PLN za akcję (łączna wartość transakcji powinna wynieść przynajmniej ok. 469,5 mln PLN). W konsorcjum pośredniczącym w transakcji uczestniczą Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski.
Wynik Grupy za 1H’17: zysk netto spadł do 42,7 mln PLN (vs 93,5 mln PLN za 1H’16), EBIT: 35,4 mln PLN (160,5 mln PLN za 1H’16), wartość przychodów wzrosła do 354,5 mln PLN (vs 295,9 mln PLN za 1H’16). Przepływy operacyjne osiągnęły dodatnie saldo +79,3 mln PLN.
RPP
W wywiadzie z PAP Biznes Eryk Łon, członek RPP, stwierdził, że możliwa jest dalsza potrzeba obniżania stopy procentowej w Polsce (o 50 pb). Argumentem za takim ruchem miałoby być umacnianie się złotego (m.in. kwestia granicznego kursu opłacalności eksportu dla par EURPLN i USDPLN), niska dynamika inwestycji, czy utrzymujące się otoczenie niskich stóp procentowych.
Zdaniem Jerzego Żyżyńskiego, członka RPP, powodem do podwyżki stóp może być nadmiernie rozkręcona akcja kredytowa. Bez tego, nawet wyższy poziom inflacji nie będzie wystarczający do podwyżki stóp procentowych. Jego zdaniem wzrost PKB w latach 2017-2018 powinien wynieść powyżej 4% rocznie. Obciążająco na gospodarkę wpływa brak inwestycji, co wynika częściowo z małych oszczędności w społeczeństwie (PAP Biznes).
PKO BP
PKO Bank Hipoteczny planuje przeprowadzić benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w EUR. Spotkania z inwestorami odbędą się w dn. 13 – 18 IX. Zapowiedziany jest średnioterminowy termin zapadalności, emisja ma posiadać rating od Moody’s na poziomie Aa3.
BANK POCZTOWY
Zysk netto za 1H’17 wyniósł 1,6 mln PLN (vs 9,6 mln PLN za 1H’16). Wynik odsetkowy wyniósł 137 mln PLN (+3,8% r/r), wynik z tytułu prowizji: 26 mln PLN (+7,1% r/r). Odpisy wyniosły 51,6 mln PLN (+6,9% r/r).
ECHO INVESTMENT
Spółka jest w trakcie negocjacji zakupu działek o możliwej do uzyskania powierzchni najmu 390 tys. m2 brutto. Na potrzeby mieszkaniowe ma zostać przeznaczona połowa z niej. Od początku 2017 roku Grupa nabyła nieruchomości, które umożliwiają powstanie do 287 tys, m2 powierzchni użytkowej, koszty zakupu wyniosły 236 mln PLN.
Spółka planuje przeprowadzenie całego, zaplanowanego programu emisji obligacji (300 mln PLN, zrealizowanie 100 mln PLN) do końca obecnego roku.
BEST
Zawarcie przez spółkę zależną od BEST S.A. umowy nabycia portfela wierzytelności we Włoszech. BEST Capital Italy S.r.l. z siedzibą w Mediolanie (BEST Capital Italy) - spółka zależna od BEST S.A. - zawarła z IVORY SPV S.r.l. umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 146 mln EUR. Przejście Portfela z Sprzedającego na BEST Capital Italy nastąpi w dniu zapłaty ceny, która zostanie uiszczona do 15 września 2017 r. Cena została ustalona na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy są typowe dla tego typu umów i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych.
Pobierz Puls Parkietu Pobierz Puls Parkietu

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]