Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl
AAA

Puls Parkietu - rynek akcji

Archiwum Archiwum

Opracowanie z dnia - 25.06.2019

Informacje dnia

ORBIS SA
Orbis prognozuje wynik EBITDA w 2019 roku w przedziale 520-550 mln zł. Grupa kapitałowa Orbisu osiągnie w 2019 roku wynik EBITDA w przedziale 520-550 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W związku z prowadzonym procesem rozdzielenia linii biznesowych prowadzonych przez Orbis i jego spółki zależne, zarząd przedstawił podział powyższej prognozy na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje wynik EBITDA części nieruchomościowej prowadzonej działalności w przedziale 410-430 mln zł. Prognoza ta obejmuje zyski z tytułu usług świadczonych w hotelach stanowiących własność lub dzierżawionych przez Orbis i jego spółki zależne oraz uwzględnia ogólne koszty wsparcia. Drugi składnik prognozy obejmuje wynik EBITDA części serwisowej prowadzonej działalności w przedziale 110-120 mln zł. Prognoza ta obejmuje zyski z tytułu umów o zarządzanie i franczyzy zawarte z podmiotami trzecimi (zewnętrznymi) oraz wartość wewnętrznej alokacji zysków przypisanych do części serwisowej, które staną się przedmiotem długoterminowych umów zarządzania, na podstawie których spółki zależne od Accor, po nabyciu od Orbis działalności serwisowej, będą zarządzać wszystkimi hotelami stanowiącymi własność lub dzierżawionymi przez Orbis i jego spółki zależne. Prognozowana EBITDA uwzględnia wpływ MSSF 16 - Leasing obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 roku. Prognoza EBITDA uwzględnia wynik z działalności operacyjnej, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż aktywów (włączając sprzedaż działalności serwisowej), aktualizacja wartości aktywów trwałych, czy koszty restrukturyzacji zatrudnienia. "Powyższa prognoza została sporządzona na podstawie dotychczasowych wyników finansowych osiągniętych w 2019 roku oraz przewidywanych trendów rynkowych w kolejnych miesiącach" - napisano w komunikacie Orbisu. Podane prognozy EBITDA nie zawierają potencjalnego wpływu MSSF 5 - Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, związanego z planowaną sprzedażą działalności serwisowej. (PAP Biznes)
KGHM SA
KGHM wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł. Zarząd KGHM Polska Miedź, w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu, podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim. Łączna wartość nominalna obu serii to 2 mld zł - podała grupa w komunikacie. Obligacje serii A z okresem zapadalności 5 lat mają wartość 400 mln zł, a obligacje serii B z okresem zapadalności 10 lat 1,6 mld zł. Oprocentowanie obligacji serii A jest zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18%. Oprocentowanie obligacji serii B również jest zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65%. Data emisji obligacji to 27 czerwca 2019 r. Obligacje mają być wprowadzone do obrotu na Catalyst do 3 miesięcy od dnia emisji. (PAP Biznes)
FERRO SA
Ferro wypłaci 1,12 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze Ferro zdecydowali, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 23,79 mln zł, co daje 1,12 zł na akcję - wynika z uchwał obradującego w poniedziałek walnego zgromadzenia.Dzień dywidendy ustalono na 16 lipca, a jej wypłata nastąpi w dwóch częściach - 0,50 zł na akcję 31 lipca oraz 0,62 zł na akcję 30 października. W 2017 roku Ferro wypłaciło 0,35 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)
KINO POLSKA TV SA
Kino Polska TV wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze Kino Polska TV przegłosowali przeznaczenie na dywidendę 5,95 mln zł z zysku za 2018 rok, czyli 0,3 zł na akcję - podała spółka w uchwałach po poniedziałkowym walnym zgromadzeniu. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca, a jej wypłata nastąpi 12 lipca. Pozostała część zysku, w kwocie 7,47 mln zł, trafi na kapitał zapasowy. Za 2017 rok spółka wypłaciła akcjonariuszom 10,9 mln zł dywidendy, co dało 0,55 zł na akcję. (PAP Biznes)
ELEMENTAL SA
Elemental planuje emisję obligacji o wartości do 64 mln zł. Elemental Holding wdraża program emisji obligacji o wartości nie większej niż 64 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności i bezpośrednie lub pośrednie refinansowanie zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F. Oprocentowanie każdej serii obligacji dla każdego okresu odsetkowego będzie stanowić roczna stopa procentowa będąca sumą marży i stopy bazowej WIBOR.W ramach programu spółka może przeprowadzić emisję w jednej lub kilku seriach obligacji. (PAP Biznes)
ERGIS SA
Ergis wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję. WZA Ergisu zgodziło się z rekomendacją zarządu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2018 rok łącznie 3,8 mln zł, czyli 0,1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy to 9 lipca, a jej wypłata nastąpi 16 lipca. W 2018 roku spółka wypłaciła 7,63 mln zł dywidendy, czyli 0,2 zł na akcję. (PAP Biznes)

Komentarz DM Banku BPS. Nadzwyczaj mocna sesja w dniu wczorajszym pozwoliła na wyznaczenie nowego maksimum na zamknięciu. Czy rzeczywiste intencje popytu w obecnej chwili są tak optymistyczne? Na to pytanie odpowiedzą dzisiejsze działania tej strony rynku w sytuacji gdy poranne nastroje wyraźnie się pogorszyły w związku z eskalacją konfliktu na linii USA-IRAN. Kluczowym poziomem oporu jest 2350pkt. a najbliższym jest maksimum z piątku czyli 2304pkt. Wsparciem, którego złamanie może aktywować sprzedaż jest 2250pkt.

Tomasz Czarnecki
Pobierz Puls Parkietu Pobierz Puls Parkietu

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]