DLA EMITENTÓW

W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksową obsługę procesu emisji papierów wartościowych (akcji lub obligacji). Podmiotom poszukującym kapitału na rozwój oferujemy współpracę na każdym etapie realizacji projektu - począwszy od sporządzenia analizy sposobu pozyskiwania kapitału i celowości wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu, do opracowania dokumentu informacyjnego, a także pełnienia funkcji oferującego. Koordynujemy cały proces przygotowania i pozyskania kapitału.

EMISJA AKCJI

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje usługi w zakresie pozyskania finansowania poprzez emisje akcji. Pełniąc funkcję oferującego, realizuje następujące zadania:
 • przeprowadza analizę sytuacji finansowej spółki oraz opracowuje strategię pozyskania kapitału,
 • opracowuje strukturę oraz parametry oferty,
 • przygotowuje odpowiednią dokumentację dotyczącą emisji papierów wartościowych,
 • koordynuje prace pozostałych doradców biorących udział we wspólnym projekcie,
 • sporządza dokument informacyjny dla inwestorów (memorandum informacyjne/prospekt emisyjny) przy współpracy z doradcą prawnym i i biegłym rewidentem,
 • sporządza prezentację inwestycyjną oraz raport analityczny,
 • organizuje i przeprowadza premarketing oferty,
 • organizuje i przeprowadza road show oraz bookbuilding,
 • organizuje i przeprowadza plasowanie emisji,
 • buduje konsorcjum sprzedażowe,
 • przyjmuje zapisy, przeprowadza przydział akcji i rozliczenie oferty,
 • przeprowadza procedury formalne w Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z rejestracją papierów wartościowych oraz ich wprowadzeniem do obrotu.
EMISJA OBLIGACJI

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje usługi kompleksowej organizacji pozyskania finansowania poprzez emisje obligacji. W ramach realizacji projektu wykonuje następujące zadania:
 • przeprowadza analizę sytuacji ekonomicznej spółki lub jednostki samorządu terytorialnego oraz opracowuje strategię pozyskania kapitału,
 • sporządza raport analityczny,
 • opracowuje strukturę oraz parametry oferty,
 • opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia emisji obligacji,
 • organizuje plasowanie emisji,
 • przeprowadza rozliczenie wyników emisji,
 • pełni funkcję agenta emisji przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz prowadzi ewidencję obligacji,
 • doradza przy wprowadzeniu obligacji na Catalyst.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje Klientom kompleksową obsługę emisji obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych oraz obligacji zamiennych na akcje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, prosimy o kontakt:
Departament Rynków Kapitałowych
tel.: +48 22 539 55 30

 

Zobacz również
USŁUGI ANIMATORA