Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

MiFID – Informacje ogólne

Dom Maklerski Banku BPS S.A. (dalej „Dom Maklerski") w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo swoich klientów wdrożył postanowienia MiFID.
MiFID to skrót angielskiego zwrotu Markets In Financial Instruments Directive, oznaczającego Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującego Klientom firm inwestycyjnych, poprzez:
 • rzetelne, profesjonalne i uczciwe działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • przekazywanie Klientom pełnej, rzetelnej, nie budzącej wątpliwości oraz nie wprowadzającej w błąd informacji,
 • zapewnienie poziomu usług odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom Klientów.
MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych (akcje, obligacje, instrumenty pochodne, jednostki funduszy inwestycyjnych).
Dyrektywy MiFID obejmują:
 • Dyrektywę 2004/39/WE parlamentu Europejskiego w sprawie rynków instrumentów finansowych,
 • Dyrektywę Komisji wprowadzającą środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy,
 • Rozporządzenie komisji wprowadzające środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych
  na potrzeby tejże Dyrektywy.
Główne zasady określone Dyrektywami zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego:
oraz aktami wykonawczymi, w szczególności:
Dom Maklerski kierując się dążeniem do zapewnienia Klientom najwyższego poziomu ochrony ich działalności oraz jakości świadczonych usług maklerskich, a także działając w najlepiej pojętym interesie Klienta, realizuje swoje obowiązki w trzech etapach, w szczególności poprzez:
 1. przed zawarciem umowy o świadczenie usług:
  • dostarczenie Klientowi informacji o instrumentach finansowych i usługach maklerskich,
  • dokonanie badania poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego,
  • dokonanie procesu klasyfikacji Klientów,
 2. w trakcie wykonywania umowy o świadczenie usług:
  • zarządza konfliktem interesów,
  • wykonuje czynności ochrony aktywów (instrumentów finansowych) i środków pieniężnych Klientów,
  • rozpatruje skargi i wnioski Klientów.
 3. w trakcie świadczenia usług:
  • realizuje zlecenia z zachowaniem zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
  • przekazuje Klientowi w sposób z nim uzgodniony potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zestawienie przechowywanych i rejestrowanych aktywów.

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]