Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Instrukcja zakładania rachunku

Serdecznie zapraszamy do otwarcia rachunku w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Złożenie wniosku o otwarcie rachunku przez Internet jest najłatwiejszym sposobem na podpisanie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

Prosimy o zapoznanie się z krótkim przewodnikiem opisującym poszczególne etapy wypełniania wniosku przez Internet.

Pierwszym krokiem do założenia rachunku przez Internet jest wybranie ze strony www.dmbps.pl opcji "Logowanie do M@klernet". Strona startowa M@klernet (Sidoma 8 Online) zostanie uruchomiona w bezpiecznym połączeniu.

 

Strona startowa

Strona startowa

Po wybraniu na stronie startowej przycisku "Uruchom" otworzy się okno aplikacji Sidoma 8 Online. Jako pierwsze pojawi się okno „Login". (Ekran 1)

logowanie

Ekran 1

W celu złożenia wniosku otwarcia nowego rachunku należy wcisnąć przycisk [Anuluj] w oknie logowania oraz wybrać z menu zakładkę „Sidoma->Rejestracja" (Ekran 2)

rejestracja

Ekran 2

Po wybraniu z menu opcji „Rejestracja", zostanie wyświetlone okno „Założenie nowego rachunku".
Aby założyć nowy rachunek brokerski należy kliknąć przycisk [Nowy rachunek...]. (Ekran 3)

Założenie nowego rachunku

Ekran 3

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza z danymi osobowymi niezbędnymi do otwarcia rachunku. Pojawi się ekran "Dane osobowe".

W tym ekranie użytkownik składający wniosek wpisuje swoje dane identyfikacyjne. W formularzu „Dane osobowe", obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól. (Ekran 4)

dane osobowe

Ekran 4

Jeżeli którekolwiek z obowiązkowych pól nie zostanie wypełnione, system wyświetli komunikat i poprosi o ich uzupełnienie. Brak wymaganych danych uniemożliwi przejście do kolejnego etapu rejestracji.
W następnym formularzu należy podać swoje dane teleadresowe. W formularzu „Adres zameldowania"obowiązkowe jest podanie pełnego adresu z dowodu osobistego, przynajmniej jednego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail (ekran 5).

Adres

Ekran 5

Możliwe jest również dodanie adresu korespondencyjnego. W tym celu należy wybierać w polu „Adres korespondencyjny inny" wartość „TAK" oraz wypełnić poszczególne pola w części ekranu „Adres korespondencyjny" (ekran 6).

adres korespondencyjny

Ekran 6

System nie wyświetli kolejnego ekranu, jeżeli nie zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola.

Kolejnym etapem procesu rejestracji jest podanie numeru rachunku bankowego, numeru NIP oraz właściwego Urzędu Skarbowego (ekran 7).

urząd skarbowy

Ekran 7

Następnie Klient określa swoje hasło do pierwszego logowania, wpisuje je w odpowiednim polu, oraz wpisuje hasło dostępu kanałem telefonicznym (ekran 8). Przed przejściem do kolejnego ekranu system zweryfikuje, czy podane przez użytkownika hasła są identyczne oraz czy spełniają wymagania bezpieczeństwa: hasło pierwszego logowania musi składać się z co najmniej 8, a maksymalnie szesnastu znaków i powinno zawierać 2 cyfry oraz 2 litery.
Hasło dostępu kanałem telefonicznym musi składać się z co najmniej sześciu, a maksymalnie szesnastu cyfr.

 

hasło

Ekran 8

W celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych, w kolejnym formularzu użytkownik powinien zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A."(ekran 9).
Ponadto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Następnie Klient odpowiada na pytania marketingowe dotyczące źródła wiedzy o Domu Maklerskim Banku BPS S.A., oraz wyraża subiektywną ocenę dotyczącą oferty innych domów maklerskich. W przypadku posiadania wpisuje kod promocji.

dane marketingowe

Ekran 9

Ostatnim krokiem jest wypełnienie "Ankiety" (Arkusza Informacyjnego o Kliencie). Odpowiedź na pytania jest obowiązkowa. Aby potwierdzić autentyczność składanych informacji, należy obowiązkowo zaznaczyć pole„Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy." (Ekran 10 i 11)

ankieta 1

Ekran 10

ankieta 2

Ekran 11

Za poprawność danych odpowiada użytkownik składający wniosek.

Po kliknięciu „wyślij" dane z formularza przesyłane są do Domu Maklerskiego Banku BPS S.A..
Po ich pomyślnym przetworzeniu, na ekranie pojawi się okno potwierdzające przyjęcie formularza rejestracji (ekran 12).

Potwierdzenie przyjęcia rejestracji

Ekran 12

Po otrzymaniu przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. internetowego wniosku o otwarcie rachnku upoważniony pracownik skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia formy podpisania Umowy.


Dom Maklerski Banku BPS S.A. proponuje dwie formy poświadczania podpisu i odbioru Umowy:

  • Pierwsza możliwość to wybór miejsca poświadczenia podpisu i odbioru Umowy z listy Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
    W tym celu prosimy wybrać placówkę z listy znajdującej się na stronie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., następnie wypełnić formularz kontaktu wpisując: Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, jako "Temat" wybrać "Nowy rachunek brokerski" dodając w "tresci" adres wybranego Punktu Usług Maklerskich Banku BPS S.A.. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć "wyślij".
  • Dom Maklerski Banku BPS S.A. dopuszcza również notarialne poświadczenie podpisu Klienta na dokumentach.
    Po otrzymaniu dokumentów z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Klient dokonuje notarialnego poświadczenia podpisu na jednym komplecie dokumentów.

Po podpisaniu i poświadczeniu podpisów należy wysłać dwa komplety dokumentów na adres:

Dom Maklerski Banku BPS S.A.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 81

Po otrzymaniu podpisanego przez Klienta kompletu dokumentów, Dom Maklerski Banku BPS S.A. w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Umowy, wysyła do Klienta egzemplarz podpisanej przez Dom Maklerski oraz przez Klienta Umowy. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Klienta i Dom Maklerski Banku BPS S.A..

W przypadku pytań dotyczących otwarcia rachunku przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 321 456

Zapraszamy do rejestracji przez Internet

 

Załóż rachunek

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]