Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

KONTRAKTY TERMINOWE

Oparte są na instrumencie bazowym o określonym terminie wykonania. Instrumentami bazowymi mogą być: indeksy giełdowe, akcje, obligacje, waluty, a regulowanie zobowiązań występuje w postaci rozliczenia pieniężnego. Klient obowiązany jest wnieść depozyt zabezpieczający.

Z inwestowaniem związane są wszystkie czynniki charakterystyczne dla instrumentu bazowego na który opiewa kontrakt.

Występuje także ryzyko bazy, które oznacza, że cena instrumentu pochodnego może odbiegać od ceny instrumentu bazowego.

Niektóre kontrakty posiadają ryzyko niskiej płynności. W związku z wykorzystaniem dźwigni finansowej inwestycje obarczone są bardzo dużym ryzykiem. Biorąc pod uwagę, iż do otwarcia pozycji na kontrakcie wystarcza wniesienie depozytu zabezpieczającego (stanowiącego niewielką część całkowitej wartości kontraktu) Klient powinien liczyć się z możliwością utraty nie tylko całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie zainwestowanego kapitału.

 

OPCJE

Wyróżniamy dwa typy opcji: opcja kupna oraz opcja sprzedaży. Odznaczają się dużą zmiennością notowań, dźwignią finansową i terminem wygaśnięcia. Z zainwestowaniem w opcje związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla instrumentu bazowego, a cena rynkowa opcji jest wypadkową oczekiwań rynku co do przyszłego zachowania się instrumentu bazowego.

Ryzyko płynności - na niektórych opcjach może być bardzo niskie.

Ryzyko upływu czasu - zależne jest od czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji. Zbliżanie się terminu wygaśnięcia może powodować spadek wartości opcji nawet przy nie zmienionym poziomie instrumentu bazowego. Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję długą na opcjach (nabycie opcji kupna bądź sprzedaży) jest równa wartości zainwestowanego kapitału.

Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję krótką na opcjach (sprzedaż opcji kupna bądź sprzedaży) może przekroczyć wartość pierwotnie wpłaconego depozytu.

 

JEDNOSTKI INDEKSOWE (Mini - WIG20)

Jest to prawo przysługujące nabywcy jednostki wobec wystawcy do żądania zapłaty kwoty należnej na warunkach określonych w standardzie jednostek indeksowych na indeks giełdowy WIG 20.

Z inwestowaniem w jednostki indeksowe związane są wszystkie makroekonomiczne czynniki ryzyka scharakteryzowane w przypadku inwestycji w akcje. Inwestor zajmujący pozycję krótką wnosi depozyt zabezpieczający, a wysokość jego straty może przekroczyć wartość pierwotnie zainwestowanego kapitału. Istnieje ryzyko, że inwestor z pozycją krótką może zostać wylosowany do wykonania jednostki w niesprzyjającym dla niego terminie. Inwestor zajmujący pozycję długą chcąc wykonać posiadaną jednostkę musi złożyć deklarację wykonania po nieznanej cenie wykonania. Maksymalna strata inwestora zajmującego pozycję długą jest równa wartości zainwestowanego kapitału.

Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]