Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Klasyfikacja Klientów

Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Dom Maklerski"), zgodnie z wymogami przepisów prawnych, dokonał klasyfikacji swoich Klientów biorąc pod uwagę poziom wiedzy i doświadczenia oraz zdolności Klienta do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą maklerską.

Kategorie klientów w Domu Maklerskim oraz poziomy ochrony Klienta:

 • Uprawniony kontrahent - Klient Profesjonalny, z którym Dom Maklerski, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, a w odniesieniu do podmiotu o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. k ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa") oraz do jednostek administracji samorządowej, który dodatkowo wyraził jednoznacznie zgodę na traktowanie go jak uprawnionego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich lub określonej transakcji - najniższy poziom ochrony.
 • Klient Profesjonalny - Klient posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające napodejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, chyba że klient ten zażądał traktowania go jak klienta detalicznego a Dom Maklerski wyraził na takie traktowanie zgodę - niższy poziom ochrony.
 • Klient Detaliczny - Klient nie będący Uprawnionym Kontrahentem lub Klientem Profesjonalnym -najwyższy poziom ochrony.

Zakres informacji przekazywany według kategorii Klienta:

 • dla Uprawnionego Kontrahenta
  • informacja o podstawowych zasadach postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów oraz - na żądanie klienta - szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
  • informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta - w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
 • dla Klienta Profesjonalnego
  • informacje zawierające ogólny opis charakteru oferowanych przez Dom Maklerski usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta, oraz opis związanych z nim ryzyk,
  • informacja o podstawowych zasadach postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów oraz - na żądanie klienta - szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
  • informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta - w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
  • informacje o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania Klienta profesjonalnego jako Klienta Detalicznego.
 • dla Klienta Detalicznego:
  • informacje zawierające ogólny opis charakteru oferowanych przez Dom Maklerski usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta, oraz opis związanych z nim ryzyk, informacja o podstawowych zasadach postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów oraz - na żądanie klienta - szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
  • informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta - w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
  • informacje dotyczące Domu Maklerskiego i prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej.
Każdy Klient ma prawo złożyć wniosek o zmianę dokonanej klasyfikacji. Wniosek o zmianę klasyfikacji powinien zostać złożony w formie pisemnej. Klient powinien wskazać we wniosku, czy zmiana kategorii dotyczy wszystkich, czy tylko niektórych usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych.

Szczegółowe zasady klasyfikacji Klientów i poziomu ochrony inwestycyjnej oraz warunki zmiany kategorii określa dokument „Zasady klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego Banku BPS S.A."

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]