Przydział akcji serii D Skotan S.A.

Zarząd Skotan S.A. dokonał przydziału 38.880 000 akcji serii D Spółki.

W dniu 5 lipca br. Zarząd Spółki Skotan S.A. dokonał przydziału 38.880.000 akcji serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tym samym emisja akcji doszła do skutku.Dom Maklerski Banku BPS S.A. był firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji.

Informacja o przydziale akcji serii D Spółki Skotan S.A.

informacje o emisji