Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl
AAA

Puls Parkietu - rynek akcji

Archiwum Archiwum

Opracowanie z dnia - 24.05.2017

Informacje dnia


Komentarz DM Banku
Wyniki BPS SA znalazły się w 2016 roku pod presją zarówno wyniku na odsetkach, jak i zwiększonych odpisów. Na plus zadziałała transakcja sprzedaży udziałów w Visa Europe. W ostatnich dniach Bank zdecydował o dokonaniu odpisu w wysokości 20 mln PLN, co obniżyło jednostkowy wynik netto o ok. 16 mln PLN. 
Wyniki za rok 2015 zostały przekształcone w wyniku korekt.

 • Wynik odsetkowy obniżył się (-12,3% r/r) zarówno z powodu niższych przychodów, jak i wzrostu kosztu odsetek. Po stronie przychodów widać wyraźny spadek przychodu z tytułu kredytów (pomimo wzrostu sumy udzielonych kredytów o 9,6% r/r), duże zmiany zaszły również w części leasingowej oraz w przychodach z aktywów dostępnych do sprzedaży. Po stronie kosztowej ciążyły odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów (+50% r/r).
 • Na poprawę wyniku z tytułu opłat i prowizji wpłynął znaczny wzrost przychodów z opłat od banków (+19,0% r/r), jednocześnie koszty spadły o 11,3% r/r.
 • W wynikach za rok 2016 ważną pozycją jest wynik na działalności inwestycyjnej, zdominowany przez sprzedaż udziałów w Visa Europe (+131,3 mln PLN). Część transakcji została rozliczona w akcjach uprzywilejowanych Visa Inc. serii C (8.097 sztuk). Wzrost w pozostałych przychodach operacyjnych wynika głównie ze sprzedaży kredytów i należności.
 • Koszty administracyjne pozostają stabilne, ale warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy: spadły koszty ponoszone na rzecz BFG (z 27,3 mln PLN w ’15 do 8,4 mln PLN w ’16), jednocześnie pojawił się nowy koszt ponoszony na rzecz Spółdzielni Ochrony zrzeszenia BPS (18,7 mln PLN).
 • Wśród odpisów nastąpił wzrost w kredytach i pożyczkach dla klientów (do 88,6 mln PLN, +8,3% r/r), aktywach dostępnych do sprzedaży (z 10,6 mln PLN’15 do 17,0 mln PLN ’16), a także rzeczowych aktywach trwałych i wartościach niematerialnych. Łącznie saldo odpisów wzrosło o 39,5% r/r.
 • Rok zakończony został zyskiem netto w wysokości 26,2 mln PLN, co daje marżę netto równą 4,8%. Po stronie aktywów istotne zmiany zaszły w aktywach dostępnych do sprzedaży oraz trzymanych do terminu zapadalności: wzrosły o odpowiednio 4,3% oraz 46,2% r/r. Dodatkowo pojawiła się pozycja „Nieruchomości inwestycyjne” o wartości 25,4 mln PLN, co wcześniej wchodziło w skład rzeczowych aktywów trwałych.
 • Po stronie zobowiązań nastąpił wzrost zobowiązań wobec innych Banków (do 15,7 mld PLN, +15,2% r/r) i depozytów (do 2,5 mld PLN, +27,7% r/r)
 • Wzrost zobowiązań wobec innych banków (+2,0 mld PLN) spowodował wygenerowanie dodatnich przepływów operacyjnych na kwotę 1,8 mld PLN, środki częściowo przeznaczono na nabycie aktywów finansowych (+1,2 mld PLN), łączne saldo śródków pieniężnych 406 mln PLN.
 • Marża odsetkowa zanotowała spadek r/r o 0,3 p.p., wyniosła 1,2%, jednocześnie obniżył się poziom kosztów do przychodów.
 • Łączny współczynnik kapitałowy poprawił się zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym. Poprawiła się również jakość kredytów (spadek z 33% do 27,2% r/r).

Hubert Wach

Wyniki Banku za rok 2016:

Komentarz DM Banku BPS Wyniki Banku w Ostrowii Mazowieckiej oceniamy pozytywnie, Bank zachowuje dobrąrentowność, na wynikach za 2H’16 zaciążyły wyższe rezerwy.

 • Przychody z odsetek rosły zarówno r/r, jak i h/h, szybszy wzrost przychodów niż kosztów poprawił zrealizowaną marżę. Dodatnia zmiana zaszła również w wyniku z tytułu prowizji.
 • W 2H’16 obniżył się pozostały wynik operacyjny, co przełożyło się na spadek przychodów Banku h/h o 2,3%.
 • Koszty Banku wzrosły zarówno r/r, jak i h/h, tak samo zachowało się saldo odpisów: w ujęciu r/r wzrosło o 17,6%, a h/h: 70%.
 • Zysk netto wyniósł 4,4 mln PLN, co pomimo spadku h/h, pozwoliło poprawić wynik r/r o 11,2%.
 • Suma bilansowa wzrosła o 17% r/r (do 1.124,2 mln PLN), głównie za sprawą wzrostu sumy dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Budżet Państwa (+114 mln PLN), a także kredytów dla klientów (+27,5 mln PLN). Sfinansowane to zostało wzrostem depozytów od klientów (+169,2 mln PLN).
 • Bank wciąż utrzymuje wysoką marżę odsetkową (2,8%), a także niskie koszty (C/I = 53,7%). Pogorszenie w innych obszarach nie pozwoliło na utrzymanie ROA na poziomie z 1H’16 (w 2H’16 spadek o 0,5 p.p., do 0,8%, co i tak jest średnią dla rynku BS).
 • Łączny wskaźnik kapitałowy co prawda obniżył się h/h o 0,5 p.p., ale wciąż pozostaje wysoki (15,9%). Po pogorszeniu jakości kredytów w 1H’16, druga połowa roku przyniosła poprawę o 0,2 p.p., do 7,0%.

Hubert Wach
Pobierz Puls Parkietu Pobierz Puls Parkietu

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]